Ghế điều hành
Y-2828 Bán chạy nhất Chất lượng Vẽ tranh Trụ sở chính Bán buôn Văn phòng Chủ tịch

Y-2828 Bán chạy nhất Chất lượng Vẽ tranh Trụ sở chính Bán buôn Văn phòng Chủ tịch

Mô tả: 1.PU + PVC 2.Tấm ván lót đệm 3.Tìm kiếm cơ chế nghiêng 4.80mm loại 2. Gaslift 5.Mền xưởng 6.Nôn nhựa castor Y-2828 Bán nóng Chất lượng tốt Vẽ...